THCS CAO BÁ QUÁT- TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Thông báo từ THCS Cao Bá Quát

THCS Cao Bá Quát

Địa chỉ: Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 02432004271