THCS CAO BÁ QUÁT- TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Hiệu trưởng

Trần Minh Mạnh
Trần Minh Mạnh

Ngày sinh: 18/4/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: THCS Cao Bá Quát

Điện thoại riêng: 0975847561

Email liên lạc: minhmanh.pgdgl@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Kiểu Thị Thúy Hường
Kiểu Thị Thúy Hường

Ngày sinh: 15/3/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: THCS Cao Bá Quát

Điện thoại riêng: 0981357774

Email liên lạc: kieuhuongst77@gmail.com

THCS Cao Bá Quát

Địa chỉ: Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 02432004271