THCS CAO BÁ QUÁT- TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh
Vũ Thị Lan Anh

Ngày sinh: 3/6/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: THCS Cao Bá Quát

Điện thoại riêng: 0962625866

Email liên lạc: lananh70@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Kiểu Thị Thúy Hường
Kiểu Thị Thúy Hường

Ngày sinh: 15/3/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: THCS Cao Bá Quát

Điện thoại riêng: 0981357774

Email liên lạc: kieuhuongst77@gmail.com